18 kanun ve 2 kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön gören torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

Torba kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu

Yeni teklif ile terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması gibi birtakım tedbirlere ilişkin düzenlemelerin süresi 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılabilecek.

Güvenlik korucularının ücreti asgari ücretin altında kalmayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu personelinin başka kurumlara geçişini önlemek ve kurumsal hafızayı daimi kılmak amacıyla kurumda tabip ve eczacı olarak çalışanlara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörüldü.

Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesini ve ek gözaltı sürelerinin getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanışı 31 Temmuz’dan itibaren 3 yıl uzatılması teklif edildi.